Toimistouutiset

Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: toimistouutiset@victoriamedia.fi

Archive for the ‘IBM’ Category

IBM valjastaa strukturoimattoman datan yritysten käyttöön

without comments

pyc7w4qk9mzj8u6jmps0

Helsinki, Suomi – 28.10.2015: Las Vegasissa meneillään olevassa IBM Insight 2015 -tapahtumassa IBM esitteli uusia analytiikkaratkaisuja sekä kognitiivisen tietojenkäsittelyn ratkaisuja, jotka nopeuttavat ja tehostavat datan hyödyntämistä liiketoiminnassa. Lisäksi IBM julkisti kuusi uutta Watson Ecosystem -kumppania sekä tuo Apache Spark -teknologian sen viiteentoista analytiikkaohjelmistoon ja kaupalliseen ohjelmistoon vauhdittaakseen reaaliaikaista analysointia.

Datamassat, joita yritykset yrittävät haalia itselleen ja parhaansa mukaan hyödyntää, kasvavat vauhdilla. Tahdin odotetaan vain kiihtyvän, kun kognitiiviset järjestelmät linkittävät dataa toisiinsa ymmärtääkseen asiakokonaisuuksia ja etsiessään uusia keskinäisiä yhteyksiä. Yhä pienempi osuus tästä datamassasta on strukturoitua. IBM vastaa haasteeseen esittelemällä pilvipohjaisenIBM Insight Cloud Service -palvelun, jonka avulla yritykset voivat kääntää eri lähteistä saatavat strukturoimattomat datamassat hyödykseen ja löytää liiketoiminnan kannalta olennaisen tiedon. Palvelun avulla niin ulkoisista kuin sisäisistä lähteistä saadut tiedon palaset voidaan linkittää toisiinsa ja jalostaa edelleen liiketoiminnassa hyödynnettäväksi tiedoksi. IBM Insight Cloud Service on toteutettu yhteistyössä yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterin ja sääpalveluja tarjoavan The Weather Companyn kanssa. Palvelu hyödyntää sekä yritysdataa että Twitteriltä, The Weather Companyltä ja avoimista lähteistä saatua dataa.

IBM Insight Cloud Service -palvelua voidaan hyödyntää useissa tarjoomissa, joista enemmän alla olevissa esimerkeissä:

IBM Insight APIs for Developers:
Neljän uuden ohjelmointirajapinnan (API) avulla IBM Bluemixiä käyttävät sovelluskehittäjät voivat tuoda The Weather Companyn tarjoamia säätilastoja ja -ennusteita verkko- ja mobiilisovelluksiin. Lisäksi kaksi muuta APIa mahdollistaa Twitter sisältöjen tuomisen sovelluksiin.

IBM Insight Data Packages for Weather:
IBM:n ja The Weather Companyn yhteistyössä tuottaman räätälöidyn ja monipuolisen säädatan avulla esimerkiksi vakuutusyhtiöt voivat varoittaa asiakkaitaan tuhoja aiheuttavista raekuuroista tai niiden avulla on mahdollista ennustaa palvelukatkoksia. Tieto säätilan muutoksista on hyödyllinen myös monelle yritykselle. Niiden avulla on mahdollista optimoida toimintoja, leikata kuluja tai hyödyntää uudet liiketoimintamahdollisuudet, joihin säätilan muutos vaikuttaa.

Esimerkiksi vakuutuspalveluja tarjoava Octo Telematics hyödyntää säädataa sen uudessa Octo U -mobiilisovelluksessa, joka tekee riskiarvion käyttäjän autolla tekemistä matkoista. Octo Ukäyttää riskianalyysissä apunaan algoritmiä, joka hyödyntää muun muassa GPS-paikkatietoja sekä auton nopeus, hidastuvuus ja kiihtyvyys tietoja. Se ottaa myös huomioon ulkoiset tekijät, kuten vallitsevat sääolosuhteet. Näiden tietojen perusteella sovellus pisteyttää käyttäjänsä. Riskiarvion perusteella vakuutusyhtiö tarjoaa räätälöidyn vakuutusratkaisun asiakkaalleen.

IBM Industry Analytics Solutions:
Toimialakohtaiset valmisanalytiikkaratkaisut hyödyntävät IBM Insight Cloud Servicen kognitiivisia teknologioita ja laajentavat aiemmin toukokuussa 2015 julkistettua tarjoomaakuluttajakäyttäytymisen analysoimiseksi. Jatkamalla uusien ratkaisuiden julkaisemista IBM haluaa laajentaa näkyvyyttä markkinoinnissa, kysynnän suunnittelussa ja markkinaprofiloinnissa yhdistämällä tietoja useasta ulkoisesta tietolähteestä.

  • IBM Demand Insight auttaa analysoimaan riippuvuussuhteita myynnin ja yksittäisten tuotteiden välillä. Analyysiin voidaan myös lisätä muita muuttujia, jotka vaikuttavat kuluttajan ostoaktiivisuuteen. Näitä ovat esimerkiksi sää, tapahtumat, uutiset, trendit ja sosiaalisen median kommentoinnit. Ratkaisun avulla jälleenmyyjät ja kuluttajatuotteita valmistavat yritykset saavat tietoa kysynnästä ja voivat näin tehdä tarvittavia muutoksia inventaarioon, työvoiman tarpeeseen ja markkinointiin.
  • IBM Market Insight puolestaan antaa syvempää ymmärrystä yrityksen asiakkaista ja heidän kiinnostuksen kohteista. Saatujen tietojen avulla yritykset voivat optimoida mainostamistaan, tehostaa markkinointikampanjoiden kohdentamista ja jopa kehittää tuotekehitystä.
  • Ennakoivan analytiikan IBM Behavior Based Fan Insight -ratkaisun avulla yritykset saavat aiempaa paremman kuvan asiakkaidensa tai faniensa käyttäytymisestä kuluttajana. Esimerkiksi kanadalainen jääkiekkojoukkue Ottawa Senators suunnittelee hyödyntävänsä ratkaisua saadakseen paremman käsityksen faneistaan, kasvattaakseen lipunmyyntiään ja parantaakseen otteluiden katsojakokemusta.

Muita IBM Insight 2015 -tapahtumassa julkaistuja ratkaisuja ovat uusi kognitiivisilla ominaisuuksilla varustettu IBM Datacap Insight Edition ja uudistettu Cognos Analytics –ratkaisu:

  • IBM Datacap Insight Editionin avulla yritykset pystyvät hyödyntämään asiakirjojen sisältämää dataa. Ratkaisussa hyödynnetään kehittynyttä kuvantamista, luonnollisen kielen tunnistamista ja koneoppimiseen liittyviä teknologioita. IBM Datacap Insight Edition kykenee automaattisesti luokittelemaan ja ymmärtämään asiakirjoja, mukaan lukien tiedostomuodot, rakenteet, sanat sekä numeerisen informaation. Näitä ominaisuuksia tarvitaan esimerkiksi terveydenhuollonpuolella, jossa käsinkirjoitetut muistiot ja kuvat pitää siirtää elektroniseen potilastietokantaan analyysiä tai täydentämistä varten. Vakuutusyhtiöt puolestaan hyödyntävät ominaisuuksia asiakirjojen sisältöjen analysointiin ja oikeanlaiseen luokitteluun.
  • UudistettuCognos Analytics on täysin verkkopohjainen ja joustavasti skaalautuva aina kymmenistä käyttäjistä tuhansien käyttäjien ympäristöihin. Se voidaan ottaa käyttöön on premise -ratkaisuna tai vastaavasti tarjota pilvipalveluna. Käyttäjät voivat päästä paikasta ja laitteesta riippumatta, itsepalveluperiaatteella, käsiksi liiketoimintatietoihin sekä ajaa ja jakaa tarvittavat raportit.

Laajemmat englanninkieliset tiedotteet osoitteissa:

Lisätietoja IBM Insight 2015 -tapahtumasta:
www.ibm.com/software/events/insight/

IBM Insight 2015 -live
http://ibmgo.com/

Written by kerttuvali

October 28th, 2015 at 5:04 pm

Posted in IBM

IBM tuo älykkäät ratkaisut datan tallennukseen

without comments

svoph1z4rqyfw39yx9gu

Helsinki, Suomi – 17.2.2015: IBM tehostaa tallennusratkaisujaan julkaisemalla uuden IBM Spectrum Storage -tallennusohjelmistoportfolion. Sen sisältämien älykkäiden ohjelmistoratkaisuiden avulla asiakas voi tallentaa datansa tarkoitukseen parhaiten soveltuvaan paikkaan, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti säilyttäen parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja tietoturvatason. Lisäksi seuraavien viiden vuoden aikana IBM aikoo sijoittaa yli miljardi dollaria tallennusohjelmistoportfolioonsa vauhdittaakseen uuden sukupolven tallennusohjelmistojen kehitystyötä.

IBM Spectrum Storage -portfolion avulla asiakkaat voivat muuttaa toimintansa hybridipilvimalliin hallitsemalla helposti sekä nopeasti yhden hallintanäkymän kautta valtavia määriä dataa eri ympäristöissä. Yli 700 patenttia hyödyntävien ratkaisuiden avulla on mahdollista hallita keskitetysti jopa yli 300 tallennuslaitetta ja yottatavuja dataa. Asiakas voi siirtää datansa oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ja valita tilanteeseen sopivimman tallennustilan aina nopeasta flashistä pilvitallennukseen ja alhaisen kustannustason nauhatallennusjärjestelmiin. Lisäksi portfolion sisältämät ratkaisut ovat yhteensopivia myös muiden valmistajien laitteiden ja tallennusjärjestelmien kanssa.

Tarve pilvipohjaiselle tallennukselle kasvaa uusien sovellusten myötä. Tämä vaatii myös uudenlaista lähestymistapaa datan hallintaan, jossa hyödynnetään ohjelmistokerrosta olemassa olevan tallennuslaitteiston päällä. Tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan vuoteen 2019 mennessä 70 prosenttia olemassa olevista tallennustuotteista tullaan tarjoamaan ohjelmistoversioina. Vuoteen 2020 mennessä 70-80 prosenttia strukturoimattomasta datasta varastoidaan matalan kustannustason tallennusratkaisuihin, joita hallinnoidaan ohjelmistopohjaisella ympäristöllä.

Hyödyntääkseen mahdollisuuden IBM erottaa XIV-tallennusjärjestelmän ohjelmiston erikseen myytäväksi tuotteeksi, joka voidaan asentaa yleisesti tarjolla olevaan laitteistoon. Asiakas voi luoda älykkään tallennusympäristön käyttämällä samoja palvelinlaitteistoja kuin palvelinvirtualisoinnissa. IBM Spectrum Storage -portfolion sisältämä IBM Spectrum Accelerateon ensimmäinen ohjelmistotuote, joka perustuu XIV-tallennusjärjestelmän ohjelmistoon.

IBM Spectrum Acceleraten avulla asiakkaan on mahdollista tuoda älykkäitä ominaisuuksia infrastruktuurin. Ominaisuudet sisältävät muun muassa arkkitehtuurin, joka ei vaadi hienosäätöä ja mahdollistaa tallennuskapasiteetin dynaamisen lisäämisen kuukausien sijaan jopa minuuteissa. Asiakkaat voivat hyödyntää IBM Spectrum Accelerate -ratkaisua esimerkiksi rakentaessaan omaa skaalautuvaa hybridipilviympäristöä tai kootakseen palvelinkeskuksen resursseja. Yhteinen hallintanäkymä mahdollistaa puolestaan joustavan ja kustannustehokkaan datan hallinnan kaikissa palvelinkeskuksissa ja tähän käyttöön rakennetuissa pilviympäristöissä.

IBM Spectrum Storage -portfolio sisältää IBM Spectrum Accelerate -ohjelman lisäksi muun muassa Spectrum Virtualize, Spectrum Scale, Spectrum Control, Spectrum Protect ja Spectrum Archive -ohjelmat.

Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:
www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/46093.wss
Tahir Alin blogikirjoitus aiheeseen liittyen osoitteessa:
The Tech Transformation at City of Hope
http://asmarterplanet.com/blog/2015/02/tech-transformation-city-hope.html

Infograafi “How to Intelligently Manage the Dataverse” osoitteessa:
www.ibmbigdatahub.com/gallery/exploring-dataverse

Lisätietoja IBM Spectrum Storage -portfoliosta osoitteessa:
www.ibm.com/spectrumstorage

Lisätietoja IBM:n tallenusratkaisuista Tumblrissa osoitteessa:
http://ibmstorageexperience.tumblr.com/

Written by kerttuvali

February 17th, 2015 at 2:50 pm

IBM:n suurtietokoneelle pilvi- ja mobiiliratkaisutarjontaa

without comments

Viisikymmentä vuotta sitten, 7. huhtikuuta vuonna 1964 IBM:n silloinen pääjohtaja Thomas Watson Jr. esitteli maailmalle ensimmäisen System/360 -suurtietokoneen ennustaen sen olevan uuden sukupolven alku niin tietokoneille kuin niissä käytettäville sovelluksille.

Nyt viisikymmentä vuotta myöhemmin voimme sanoa Thomas Watson Jr. osuneen ennustuksessaan oikeaan. Suurtietokoneiden sukupolvi toisensa jälkeen on tehnyt mahdolliseksi viivakoodin luomisen, käteisautomaatit, sähköisen osakekaupan, matkojen verkkokaupan, sään mallinnuksen ja lukuisen määrän muita keksintöjä, jotka ovat muuttaneet maailmaa.

print_FHgEMOdRoX

Nykyisin 70 % yritysten datasta sijaitsee suurtietokoneilla ja 71 % prosenttia Fortune 500 -listan yrityksistä pyörittää niillä ydinliiketoimintaansa. Käytämme päivittäin suurtietokoneilla tuotettuja palveluita, vaikka emme sitä kuluttajina näkisikään. 92 pankkia sadasta hyödyntää suurtietokoneita pankkipalveluidensa tuottamiseen asiakkailleen. Esimerkiksi Citi tuottaa miljoonille käyttäjille mobiilipankkipalveluita suurtietokoneen avulla. Visa käsittelee vuosittain 20 % maailman bruttokansantuotteen verran transaktioita suurtietokoneiden kautta. Maailmanlaajuisesti yli 225 valtiota ja paikallishallintoa luottavat suurtietokoneisiin taatakseen tarvittavan tuen niin poliisille, pelastuslaitokselle, terveydenhuollolle kuin jätehuollolle. Myös merkittävimmät jälleenmyyjät hyödyntävät suurtietokoneita tarjotakseen asiakkailleen räätälöityjä palveluja.

Vaikka suurtietokone onkin tavoittanut jo 50 vuoden virstanpylvään, sen sisäänsä kätkemät teknologiat ja ominaisuudet ovat täysin uusia. IBM tekee jatkuvaa kehitystyötä uusien teknologioiden kehittämiseksi. IBM julkisti 8.4. joukon uusia suurtietokoneratkaisuja mobiilisovellusten nopeaan kehittämiseen, tiedon tallennukseen ja hyödyntämiseen sekä pilvitarjonnan laajentamiseen.

IBM julkaisi suurtietokoneympäristöön sarjan pilvipalveluja, joiden avulla asiakkaat voivat nopeasti ottaa käyttöön uusia palveluja. IBM Enterprise Cloud System tarjoaa avoimeen standardiin perustuvan integroidun alustan, jonka avulla voidaan nopeasti perustaa luotettava pilviympäristö yrityksen kriittisille työkuormille. Uuden IBM MSP Utility Pricing for System Z -hinnoittelumallin myötä ei enää makseta käytettävissä olevasta kapasiteetista vaan Linux-pohjaisen pilvi-infrastruktuurin käytöstä. Tämä mahdollistaa palveluntuottajan keskittymisen infrastruktuurin kustannusten sijaan liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisäksi IBM julkisti IBM System z Solution for Mobile Computing –ratkaisuja mobiilisovellusten kehittämiseksi ja niiden käyttöönoton nopeuttamiseksi sekä integroimiseksi osaksi liiketoimintaa. Samassa yhteydessä julkistetut Hadoop- ja tallennusratkaisut mahdollistavat aiempaa tehokkaamman datan hyödyntämisen. Joustavan rahoitusmallin avulla asiakkaan tarvitsee maksaa vain käytetystä kapasiteetista.

Tulevaisuuden suurtietokoneosaajien kouluttamiseksi IBM Academic Initiative –ohjelman puitteissa on koulutettu yli 180 000 oppilasta 1000 koulussa 70 maassa. Myös Suomessa suurkoneosaajia on koulutettu yhteistyössä Haaga-Helian kanssa. Osana osaajaekosysteemin kouluttamista 8.4. julkistettiin kolme Massive Open On-line Course (MOOC) -koulutuskokonaisuutta, jotka ovat saatavilla vuoden mittaan.

Laajemmat englanninkieliset tiedotteet osoitteissa ja alla:
– IBM Brings New Cloud Offerings, Research Projects and Pricing Plans to the Mainframe
www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/43608.wss

– IBM Debuts new Mobile, Storage and Hadoop Offerings for the Mainframe
www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/43607.wss

Lisätietoja ja materiaaleja:
– IBM Mainframe50 -sivusto: http://ibm.com/mainframe50
– Engines of Progress: www.ibm.com/mainframe50/enginesofprogress/
– Master the Mainframe -kilpailu: www-03.ibm.com/systems/z/education/academic/mas…rame/index.html

Written by kerttuvali

April 9th, 2014 at 9:35 am

Posted in IBM