Toimistouutiset

Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: toimistouutiset@victoriamedia.fi

Gartner: Ricoh jälleen Magic Quadrantin johtajien neljänneksessä

without comments

Tokio 20.11.2014 – Gartner on sijoittanut Ricohin jälleen johtajien neljännekseen maailmanlaajuisten hallinnoitujen tulostus- ja sisältöpalveluiden arvioinnissaan “Magic Quadrant for Managed Print and Content Services Worldwide”*. Uusimman tunnustuksen myötä Ricohin sijoittui Gartnerin johtajaluokkaan jo viidettä peräkkäistä kertaa.

Tänä vuonna Gartnerin arviointi kattaa hallinnoitujen tulostuspalvelujen (Managed Print Services, MPS) lisäksi myös sisältöpalvelut (Managed Content Services, MCS). Gartnerin määritelmän mukaan nämä ovat liiketoimintaviestinnän optimointiin tähtääviä kokonaisratkaisuja, jotka koostuvat konsultoinnista, ohjelmistoratkaisuista ja kokonaisuuden toteutuksesta käyttöönottoineen. Gartnerin toteaa, että “Johtajien neljännekseen sijoittuvat yritykset tarjoavat MPS- ja MCS-palveluja laajalle asiakasryhmälle, myös suurimmille ja maantieteellisesti laajimmalle levinneille asiakkaille, joten niiden on kyettävä toimimaan todella globaalilla tasolla. Johtajilla on oltava tarvittavat kyvyt MPS- ja MCS-palvelujen tarjoamiseen nyt, mutta myös ymmärrystä ja resursseja valmistautua niiden toteuttamiseen tulevaisuudessa. Tyypillisesti johtajat täydentävät MPS-tarjontaansa laajalla valikoimalla muita asiakkaille lisäarvoa tuovia palveluita.”

Ricohin MDS (Managed Document Services) tukee asiakkaita asiakirjaympäristön optimoinnissa ja hallinnassa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, miten tieto – niin sähköinen kuin paperilla oleva – tulee asiakasorganisaatioon ja miten sitä siellä käsitellään. Ricoh tunnistaa tehottomat toimintamallit niin tiedon tallennuksessa, käsittelyssä kuin hallinnassakin ja laatii sitten strategian asiakkaan asiakirjaympäristön, -prosessien ja -laitteiden optimoimiseksi.

Ricohin palvelutiimi toteuttaa ratkaisun ja auttaa asiakasorganisaatiota uudistuksia seuraavien muutosten hallinnassa. Ricohin päätavoitteena on auttaa asiakkaita hyödyntämään hallussaan olevaa tietoa tehokkaammin: tarvittava tieto löytyy vaivattomasti, on oikeassa muodossa ja helposti käsiteltävissä, muokattavissa, jaettavissa ja uudelleen käytettävissä.

“Sijoittumisemme johtajaluokkaan myös tämän vuoden Magic Quadrantissa vahvistaa, että olemme onnistuneet strategisissa investoinneissamme, palvelun toteutustavassa ja yhä jatkuvassa palveluvalikoimamme laajentamisessa”, sanoo Yoshi Sasaki, General Manager, Business Services Center, Business Solutions Group, Ricoh Company, Ltd. “Olipa kyse asiakkaidemme tulostuksenhallinnasta, liiketoimintaprosessien kehittämisestä tai IT-ympäristön optimoinnista, pystymme tarjoamaan heille oikeat ratkaisut muuttuvan työelämän tarpeisiin.”

Tutustu Ricohin kasvavaan palveluvalikoimaan osoitteessa www.ricoh.com/services .

Magic Quadrant
Gartnerin Magic Quadrant jaottelee nopeasti kasvavien markkinoiden teknologiatoimittajat neljään luokkaan: johtajiin, visionääreihin, niche-toimijoihin ja haastajiin. Gartnerin Critical Capabilities -tutkimus paneutuu puolestaan tarkemmin toimittajien IT-tuotteiden ja -palvelujen laajuuteen ja asiakkaan tarpeidenmukaisuuteen.

Gartner ei suosittele tutkimusaineistossa käsiteltyjä toimittajia, tuotteita tai palveluja eikä myöskään kehota asiakkaita valitsemaan vain parhaita arviointeja saaneita toimittajia. Gartnerin julkaisemat tutkimustulokset perustuvat organisaation omaan tutkimustyöhön, eivätkä ne ole tieteellisiä väittämiä. Gartner ei vastaa tutkimustulosten sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

*) Gartner, Inc., “Magic Quadrant for Managed Print and Content Services” Ken Weilersten, Elizabeth Kim ja Sharon McNee, 6.11. 2014.

Written by kerttuvali

November 20th, 2014 at 5:32 pm

Posted in Ricoh