Toimistouutiset

Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: toimistouutiset@victoriamedia.fi

IBM valjastaa strukturoimattoman datan yritysten käyttöön

without comments

pyc7w4qk9mzj8u6jmps0

Helsinki, Suomi – 28.10.2015: Las Vegasissa meneillään olevassa IBM Insight 2015 -tapahtumassa IBM esitteli uusia analytiikkaratkaisuja sekä kognitiivisen tietojenkäsittelyn ratkaisuja, jotka nopeuttavat ja tehostavat datan hyödyntämistä liiketoiminnassa. Lisäksi IBM julkisti kuusi uutta Watson Ecosystem -kumppania sekä tuo Apache Spark -teknologian sen viiteentoista analytiikkaohjelmistoon ja kaupalliseen ohjelmistoon vauhdittaakseen reaaliaikaista analysointia.

Datamassat, joita yritykset yrittävät haalia itselleen ja parhaansa mukaan hyödyntää, kasvavat vauhdilla. Tahdin odotetaan vain kiihtyvän, kun kognitiiviset järjestelmät linkittävät dataa toisiinsa ymmärtääkseen asiakokonaisuuksia ja etsiessään uusia keskinäisiä yhteyksiä. Yhä pienempi osuus tästä datamassasta on strukturoitua. IBM vastaa haasteeseen esittelemällä pilvipohjaisenIBM Insight Cloud Service -palvelun, jonka avulla yritykset voivat kääntää eri lähteistä saatavat strukturoimattomat datamassat hyödykseen ja löytää liiketoiminnan kannalta olennaisen tiedon. Palvelun avulla niin ulkoisista kuin sisäisistä lähteistä saadut tiedon palaset voidaan linkittää toisiinsa ja jalostaa edelleen liiketoiminnassa hyödynnettäväksi tiedoksi. IBM Insight Cloud Service on toteutettu yhteistyössä yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterin ja sääpalveluja tarjoavan The Weather Companyn kanssa. Palvelu hyödyntää sekä yritysdataa että Twitteriltä, The Weather Companyltä ja avoimista lähteistä saatua dataa.

IBM Insight Cloud Service -palvelua voidaan hyödyntää useissa tarjoomissa, joista enemmän alla olevissa esimerkeissä:

IBM Insight APIs for Developers:
Neljän uuden ohjelmointirajapinnan (API) avulla IBM Bluemixiä käyttävät sovelluskehittäjät voivat tuoda The Weather Companyn tarjoamia säätilastoja ja -ennusteita verkko- ja mobiilisovelluksiin. Lisäksi kaksi muuta APIa mahdollistaa Twitter sisältöjen tuomisen sovelluksiin.

IBM Insight Data Packages for Weather:
IBM:n ja The Weather Companyn yhteistyössä tuottaman räätälöidyn ja monipuolisen säädatan avulla esimerkiksi vakuutusyhtiöt voivat varoittaa asiakkaitaan tuhoja aiheuttavista raekuuroista tai niiden avulla on mahdollista ennustaa palvelukatkoksia. Tieto säätilan muutoksista on hyödyllinen myös monelle yritykselle. Niiden avulla on mahdollista optimoida toimintoja, leikata kuluja tai hyödyntää uudet liiketoimintamahdollisuudet, joihin säätilan muutos vaikuttaa.

Esimerkiksi vakuutuspalveluja tarjoava Octo Telematics hyödyntää säädataa sen uudessa Octo U -mobiilisovelluksessa, joka tekee riskiarvion käyttäjän autolla tekemistä matkoista. Octo Ukäyttää riskianalyysissä apunaan algoritmiä, joka hyödyntää muun muassa GPS-paikkatietoja sekä auton nopeus, hidastuvuus ja kiihtyvyys tietoja. Se ottaa myös huomioon ulkoiset tekijät, kuten vallitsevat sääolosuhteet. Näiden tietojen perusteella sovellus pisteyttää käyttäjänsä. Riskiarvion perusteella vakuutusyhtiö tarjoaa räätälöidyn vakuutusratkaisun asiakkaalleen.

IBM Industry Analytics Solutions:
Toimialakohtaiset valmisanalytiikkaratkaisut hyödyntävät IBM Insight Cloud Servicen kognitiivisia teknologioita ja laajentavat aiemmin toukokuussa 2015 julkistettua tarjoomaakuluttajakäyttäytymisen analysoimiseksi. Jatkamalla uusien ratkaisuiden julkaisemista IBM haluaa laajentaa näkyvyyttä markkinoinnissa, kysynnän suunnittelussa ja markkinaprofiloinnissa yhdistämällä tietoja useasta ulkoisesta tietolähteestä.

  • IBM Demand Insight auttaa analysoimaan riippuvuussuhteita myynnin ja yksittäisten tuotteiden välillä. Analyysiin voidaan myös lisätä muita muuttujia, jotka vaikuttavat kuluttajan ostoaktiivisuuteen. Näitä ovat esimerkiksi sää, tapahtumat, uutiset, trendit ja sosiaalisen median kommentoinnit. Ratkaisun avulla jälleenmyyjät ja kuluttajatuotteita valmistavat yritykset saavat tietoa kysynnästä ja voivat näin tehdä tarvittavia muutoksia inventaarioon, työvoiman tarpeeseen ja markkinointiin.
  • IBM Market Insight puolestaan antaa syvempää ymmärrystä yrityksen asiakkaista ja heidän kiinnostuksen kohteista. Saatujen tietojen avulla yritykset voivat optimoida mainostamistaan, tehostaa markkinointikampanjoiden kohdentamista ja jopa kehittää tuotekehitystä.
  • Ennakoivan analytiikan IBM Behavior Based Fan Insight -ratkaisun avulla yritykset saavat aiempaa paremman kuvan asiakkaidensa tai faniensa käyttäytymisestä kuluttajana. Esimerkiksi kanadalainen jääkiekkojoukkue Ottawa Senators suunnittelee hyödyntävänsä ratkaisua saadakseen paremman käsityksen faneistaan, kasvattaakseen lipunmyyntiään ja parantaakseen otteluiden katsojakokemusta.

Muita IBM Insight 2015 -tapahtumassa julkaistuja ratkaisuja ovat uusi kognitiivisilla ominaisuuksilla varustettu IBM Datacap Insight Edition ja uudistettu Cognos Analytics –ratkaisu:

  • IBM Datacap Insight Editionin avulla yritykset pystyvät hyödyntämään asiakirjojen sisältämää dataa. Ratkaisussa hyödynnetään kehittynyttä kuvantamista, luonnollisen kielen tunnistamista ja koneoppimiseen liittyviä teknologioita. IBM Datacap Insight Edition kykenee automaattisesti luokittelemaan ja ymmärtämään asiakirjoja, mukaan lukien tiedostomuodot, rakenteet, sanat sekä numeerisen informaation. Näitä ominaisuuksia tarvitaan esimerkiksi terveydenhuollonpuolella, jossa käsinkirjoitetut muistiot ja kuvat pitää siirtää elektroniseen potilastietokantaan analyysiä tai täydentämistä varten. Vakuutusyhtiöt puolestaan hyödyntävät ominaisuuksia asiakirjojen sisältöjen analysointiin ja oikeanlaiseen luokitteluun.
  • UudistettuCognos Analytics on täysin verkkopohjainen ja joustavasti skaalautuva aina kymmenistä käyttäjistä tuhansien käyttäjien ympäristöihin. Se voidaan ottaa käyttöön on premise -ratkaisuna tai vastaavasti tarjota pilvipalveluna. Käyttäjät voivat päästä paikasta ja laitteesta riippumatta, itsepalveluperiaatteella, käsiksi liiketoimintatietoihin sekä ajaa ja jakaa tarvittavat raportit.

Laajemmat englanninkieliset tiedotteet osoitteissa:

Lisätietoja IBM Insight 2015 -tapahtumasta:
www.ibm.com/software/events/insight/

IBM Insight 2015 -live
http://ibmgo.com/

Written by kerttuvali

October 28th, 2015 at 5:04 pm

Posted in IBM